Kosten en vergoeding

kostenvergoeding
De Zorgverzekering

Sinds 1 januari 2006 is er in Nederland een nieuwe zorgverzekering. Deze bestaat uit een basisverzekering die voor iedereen verplicht is, daarnaast kan men ervoor kiezen zich aanvullend te verzekeren. Oefentherapie Mensendieck wordt beperkt vergoed in het basispakket en is verder opgenomen in de aanvullende pakketten. Wij raden u aan om bij uw verzekering na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt per jaar voor oefentherapie Mensendieck.
Oefentherapie beperkt in basispakket:
- kinderen tot 18 jaar (18 x per klacht)
- mensen met chronische aandoeningen, welke vallen onder de lijst Borst, krijgen vanaf de 10e behandeling verdere behandelingen vergoed. U kunt navragen bij uw verzekering of uw klacht op deze lijst staat. (De eerste 9 behandelingen voor mensen met chronische aandoeningen volgens de lijst Borst zitten veelal ook in het aanvullend pakket).

Heeft u een verwijzing nodig voor Oefentherapie?
Veel mensen komen op verwijzing van de huisarts of specialist naar ons toe. Sinds 1 juli 2008 is oefentherapie Mensendieck direct toegankelijk (DTO) geworden en heeft u geen verwijzing nodig.

Wat is DTO (Directe Toegankelijkheid Oefentherapie) en waarom?
DTO geeft u de vrijheid om zelf, op eigen initiatief en zonder tussenkomst van uw huisarts, een oefentherapeut Mensendieck in te schakelen. Ook zonder klachten, bij ontevredenheid over uw (werk)houding, wanneer u moeite heeft met ontspannen, kunt u uitstekend en nu direct bij de oefentherapeut terecht. Indien u zich afvraagt of oefentherapie mensendieck zinvol is bij uw klachten en/of hulpvraag neemt u dan gerust contact met ons op tel: 030-2523568 of 06-21206072      .

Hoe gaat DTO in z’n werk?
De cliënt die zich (rechtstreeks) heeft aangemeld, zal door de oefentherapeut eerst zorgvuldig worden gescreend. Deze screening duurt zo’n tien minuten en moet aan het licht brengen of er een indicatie is voor verder oefentherapeutisch onderzoek of dat het raadzaam is dat u toch eerst een arts raadpleegt.
Als er geen reden is om eerst een arts raad te plegen zal de oefentherapeut verder gaan met het oefentherapeutisch onderzoek. Er volgen aanvullende vragen en onderzoeken waarna wordt vastgesteld of de klacht een indicatie vormt voor oefentherapie Mensendieck.
Zo ja dan volgt de laatste stap, het opstellen van een behandelplan.
Zo niet dan zal samen met u worden gekeken naar een andere oplossing.
Houd wel in gedachten dat de oefentherapeut niet bevoegd is om een diagnose te stellen.

Is DTO voor iedereen?
In principe geldt de directe toegankelijkheid voor iedereen in Nederland. Voorwaarden zijn er niet aan verbonden, dus het maakt niet uit wat de hulpvraag is of wat de klachten zijn. Het kan zijn dat (nog) niet elke zorgverzekeraar DTO vergoedt. Daarom adviseren wij iedereen die kiest voor de directe toegankelijkheid van een oefentherapeut Mensendieck: bekijk uw polisvoorwaarden en/of vraag uw oefentherapeut.


Oefentherapie Academie Instituut       Tel.: 06-21206072
Homeruslaan 59-A
3581 MD UTRECHT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.