Parkinsonnetwerk


Ziekte van Parkinson: Oorzaak & behandeling

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde. Onderstaand zijn voorbeelden van klachten die veelal op de voorgrond kunnen staan.

·    Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
·    Het trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en
     ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
·    Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
·    Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
·    'Bevriezen' van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt of de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde klachten kunnen een breed scala aan andere klachten optreden (b.v. trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen, verandering van seksuele behoeften, etc.). Echter, deze treden lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met op de ziekte van Parkinson lijkende aandoeningen, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Wat is ParkinsonNet?
Het ParkinsonNet bestaat uit regionale netwerken van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van patiënten met de ziekte van Parkinson of op Parkinson lijkende aandoeningen (Parkinsonismen). De netwerken zijn gecentreerd rond een of meerdere maatschappen neurologie van de regionale ziekenhuizen.

Eveline Egeler is verbonden aan het ParkinsonNet en zij werkt samen in het Academie Instituut met Ron Verweel (fysiotherapeut) en Bastienne de Regt (ergotherapeut).

Behandeling door een ParkinsonNet zorgverlener
De zorgverleners die aangesloten zijn bij het ParkinsonNet, zijn speciaal geschoold in het behandelen van parkinsonpatiënten en patiënten met atypische parkinsonismen. De ParkinsonNet zorgverleners werken onderling nauw samen en werken ook samen met bijvoorbeeld parkinsonverpleegkundigen en neurologen in de regio. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en zo optimaal mogelijk op elkaar afgestemd. ParkinsonNet zorgverleners werken goed verspreid over een regio en moeten ook in staat zijn om patiënten aan huis te behandelen. Zo kunnen patiënten aan huis of dichtbij huis een goede behandeling krijgen. Zie ook www.parkinsonnet.nl