Vallen Verleden Tijd

Een losliggende mat, een gladde of ongelijke stoep, een omkrullend vloerkleed. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Voor  veel mensen kan een valpartij grote gevolgen hebben en leiden tot ernstige verwondingen zoals botbreuken. Daarnaast is de angst voor het vallen een groot “struikelblok”. 

Bang om te bewegen

Uit onderzoek blijkt dat senioren meer risico lopen om te vallen dan jongeren. Zo'n val heeft nogal eens vervelende gevolgen. Per jaar belanden 50.000 mensen met een botbreuk op een spoedeisende hulp omdat ze gevallen zijn. Daarnaast worden veel mensen na een val  banger om te bewegen. Veel ouderen zullen ervoor kiezen om activiteiten te vermijden om zo ook het eventuele vallen te voorkomen. Hierdoor neemt echter ook de algemene lichamelijke conditie af, o.a. de kracht en coördinatie van de beenspieren, waardoor de kans op vallen juist groter wordt. Daarom heeft de Sint Maartenskliniek een wetenschappelijk onderbouwde valtraining ontwikkeld, die wij exact hetzelfde hebben nagebootst.
De cursus Vallen Verleden Tijd  richt zich op de bovenstaande problematiek. Vooral het leren omgaan met de angst voor het vallen is een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Inhoud cursus Vallen Verleden Tijd:
1) Er wordt een oefenparcours doorlopen waarbij allerlei voorbeelden van struikelmomenten aan de orde komen binnenshuis en op straat.
2) Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de spierkracht in de benen, om zo een eventuele struikelreactie beter op te kunnen vangen.
3)Tevens krijgen de deelnemers balanstraining.
4) Tenslotte leert u tijdens de valtraining om veilig te vallen, voor het geval u toch nog uit balans mocht raken.

Duur van de cursus Vallen Verleden Tijd: 
Vindt plaats in groepsverband en bestaat uit 6 bijeenkomsten van ong. 1 uur.  De cursus wordt gegeven in het revalidatiecentrum De Hoogstraat, door  mijn collega oefentherapeut Mensendieck Inge Reinders, (ook werkzaam in het Academie Instituut) en mijzelf. De training wordt doorgaans door de zorgverzekeraar vergoed.

Vooraf loop- en balanstesten
Voor en na het programma heeft u individueel  een intake en er worden loop- en balanstesten gedaan. Tevens wordt er in samenwerking met fysiotherapeut Ron Verweel een  loopbandanalyse van u gemaakt. Met deze testen wordt inzichtelijk waar wij tijdens de cursus extra aandacht aan kunnen besteden.  Tevens kan ook worden vastgesteld, welk effect het oefenprogramma voor u persoonlijk heeft.

Voor wie is de training bedoeld?    
Als u in het verleden gevallen bent, of bang bent om te vallen, komt u in aanmerking voor deelname.
Voorwaarden voor deelname:  
- u bent ouder dan 55 jaar
- u kunt 15 minuten lopen zonder hulpmiddel
- u heeft geen aandoening, waardoor u zich niet in mag spannen

Effectief
Het  Vallen Verleden Tijd programma is voor gezonde ouderen het  enige valpreventieprogramma in Nederland waarvan wetenschappelijk is aangetoond dat het ook echt goed werkt.

Resultaten       

De Sint Maartenskliniek heeft onderzocht hoe effectief het valpreventieprogramma  'Vallen Verleden Tijd' is.  (zie ook www.vallenverledentijd.nl )

Minder valincidenten
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de deelnemers veel baat hebben bij het programma: het aantal valincidenten vermindert met ongeveer 50 %  waardoor veel leed voorkomen wordt.

Meer zelfvertrouwen
Deelnemers geven aan na het programma meer zelfvertrouwen te hebben en minder bang te zijn om te vallen. Ook kunnen ze mogelijke gevaren beter herkennen en hier beter mee omgaan.

 

Oefentherapie Academie Instituut       Tel.: 06-21206072
Homeruslaan 59-A
3581 MD UTRECHT
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.