Waarom Oefentherapie?

De oefentherapeut Mensendieck: uw bewegingscoach bij (rug)klachten.
De oefentherapeut
Mensendieck: uw bewegingscoach bij (rug)klachten.Wat is oefentherapie Mensendieck? Iemand die zijn lichaam om wat voor reden dan ook niet goed gebruikt of verkeerd belast,loopt een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie kan danuitkomst bieden:Oefentherapie Mensendieck is een paramedische behandelmethode,gespecialiseerd in houding en beweging. Oefentherapeuten richten zich op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten. Daarbij staan de cliënt en diens eigen mogelijkheden centraal. Waarmee ga je naar een oefentherapeut? De meest voorkomende diagnoses waarmee cliënten bij de oefentherapeut Cesar of Mensendieck komen zijn: (lage) rugklachten, nek/schouderklachten, spanningsgerelateerde klachten zoals hyperventilatie, afwijkingen aan de wervelkolom (hernia, scoliose, m. Scheuermann, m. Bechterew, spondylose/listhesis, e.d.) en functiebeperking ten gevolge van zwangerschap. Maar ook voor bijvoorbeeld de volgende verwijsdiagnoses kun je prima bij een oefentherapeut terecht: artrose (aan bijv. heup of knie), revalidatie na bijvoorbeeld een operatie, astma/COPD, sensomotorische stoornissen bij kinderen, m. Parkinson, werkgerelateerde aandoeningen zoals CANS (voorheen RSI), e.d. Altijd staat gezond houdings-en bewegingsgedrag centraal en wordt rekening gehouden met persoonlijke factoren en wensen.

Waarom kiezen voor Oefentherapie Mensendieck? Wat is de toegevoegde waarde van oefentherapie?
Hieronder de belangrijkste kenmerken waarmee oefentherapie zich van andere vormen van zorg onderscheidt:

- Oefentherapie
Mensendieck richt zich op het gehele lichaam
richt zich, ongeacht de klacht of aandoening, op het gehele lichaam en niet alleen op
dat deel van het lichaam waar de klacht zich manifesteert. De oorzaak van de klacht wordt beoordeeld en behandeld door te kijken naar de samenhang tussen klacht, lichaamshouding en bewegingsgewoontes. De cliënt krijgt een individueel behandelprogramma waarin hij werkt aan een blijvende verbetering van zijn totale houdings- en bewegingspatroon. Met als resultaat:
het verhelpen van bestaande klachten en het voorkomen van toekomstige klachten.

- Oefentherapie Mensendieck  vraagt van de cliënt een actieve houding
Oefentherapie Cesar/ Mensendieck komt in feite neer op het “coachen” van
de cliënt. De oefeningen die de cliënt krijgt aangereikt vormen als het ware het gereedschap waarmee hij zelf aan de slag kan. Voor het
welslagen van de therapie is het dus van doorslaggevend belang dat de cliënt actief aan de behandelingen deelneemt en bereid is om zichzelf

een nieuw, gezond bewegingsgedrag aan te leren.

- Oefentherapie Mensendieck maakt de client zelfredzaam
De oefentherapeut stelt voor elke cliënt een persoonlijk en op maat gemaakt

oefenprogramma samen. Op basis daarvan wordt systematisch en doelgericht met de cliënt geoefend. De cliënt leert stapsgewijs de
samenhang tussen klacht en lichaamshouding doorzien en ontdekt de oorzaak van zijn problemen. Het uiteindelijke effect van
oefentherapie is dat in ongeveer 75% van de gevallen de klachten verminderen of verdwijnen, zelfs zonder dat de oorzaak van de klachten is weggenomen. Dat lukt
(uiteraard) niet in alle gevallen. Maar belangrijk is dat de cliënt weet wat er met hem aan de hand is en geleerd heeft daar op eigen kracht mee
om te gaan.
Oefentherapie maakt de cliënt zelfredzaam: als de klachten toch weer terugkomen of verergeren, kan de cliënt deze zelf verhelpen en hoeft
hij niet opnieuw hulp in te roepen.

Oefentherapie is bewezen effectief:

De stelling dat oefentherapie een effectieve behandelmethode is, krijgt in toenemende mate ook wetenschappelijke onderbouwing. Zo blijkt uit een onderzoek van de Gezondheidsraad dat veel mensen met klachten zich in het dagelijkse leven beter redden wanneer ze oefentherapie krijgen. Bewezen effectief is oefentherapie voor subacute en chronische lage rugklachten, etalageziekte (claudicatio intermittens), artrose van de knie, taaislijmziekte (cystic fibrosis) en chronische obstructieve longaandoeningen (COPD). Verder zijn er goede aanwijzingen dat oefentherapie effectief is bij patiënten die een beroerte hebben gehad, bij m. Parkinson, m. Bechterew en artrose van de heup. Gezien de veelal gunstige effecten van oefentherapie adviseert de Gezondheidsraad verder wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van oefentherapie bij andere aandoeningen.

Conclusie:
Oefentherapie Mensendieck is gericht op de gehele lichaamshouding en op het optimaal functioneren in het dagelijkse leven.
-  De oefentherapeut is De bewegingscoach en leert de cliënt gezond bewegen
-  De oefentherapeut leert je om je klachten te begrijpen, er adequaat op te  reageren, zodat ze verminderen, verdwijnen en uiteindelijk voorkomen kunnen worden.

 


Oefentherapie Werkt!!